Zber úrody Slnečnice - Roľnícke družstvo VrátnoBudovaBudova

Roľnícke družstvo „Vrátno“ Hradište pod Vrátnom

Roľnícke družstvo „Vrátno“, Hradište pod Vrátnom hospodári na hranici Senického a Myjavského regiónu na úpätí Malých Karpát. Celkovo družstvo obhospodaruje 629ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 556 ha ornej pôdy a 73 ha pasienkov. Pôdy sú prevažne kamenisté, glejovité len s malým zastúpením renzín.

Družstvo vzniklo odčlenením z bývalého Jednotného roľníckeho družstva „Záhorie v Jablonici“, ktoré hospodárilo v katastri obci Jablonica, Cerová, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Osuské na ploche 5150 ha poľnohospodárskej pôdy v roku 1991.

Podnik prešiel mnohými zmenami a pretransformoval sa na družstvo podielnikov. Družstvo je zamerané na výrobu a predaj surového kravského mlieka, obilnín, olejnín, drevnej štiepky a ťažbu, spracovanie a predaj triedeného dolomitového kameniva.

Kravín Kombajn
Kravín Roľnícke družstvo Vrátno
Slnečnice Teľata
Traktor Zber úrody
 
 
© 2009-2012 Roľnícke družstvo Vrátno, Hradište pod Vrátnom. Design by infomatim grafické štúdio